fbpx

Arbejdsplads-vurdering (APV)

Priseksempel - online APV

FRA 0 KR.

Indeholder punkt 1-6

Den samlede pris for en APV varierer i
forhold til antal medarbejdere.  

APV

”Vi gør det nemt for jer at lave en kortlægning af jeres arbejdsmiljø, med en APV. I slipper for alt det administrative bøvl. Vi holder øje med svarprocenten og sender rykkere ud til medarbejderne. Vi udarbejder en rapport, så I får et godt og overskueligt overblik over arbejdsmiljøet i netop jeres virksomhed”.

1. En skræddersyet løsning til jeres virksomhed

 Vi gennemfører et online møde med jer, hvor vi dykker nærmere ned i hvilke(n) branchespecifik(ke) tjekliste(r) fra Arbejdstilsynet, der skal benyttes. 

2. Opsætning af APV

Vi går i gang med at sætte spørgsmålene op i et spørgeskema.

3. APV til gennemsyn

Vi sender arbejdspladsvurderingen til gennemsyn hos jer med mulighed for kommentering. Når skemaet er ”klappet og klart” sender vi det ud til den enkelte medarbejder.  

4. Udsendelse af unikt link til hver medarbejder

Alt, vi skal bruge fra jer, er medarbejdernes e-mailadresser. Så bliver der sendt et unikt link ud til den enkelte medarbejder.

5. Remindere og varighed

Vi holder øje med svarprocenten og sender remindere ud. Antal remindere og undersøgelsens varighed aftales med jer.  

6. Afrapportering

Vi samler resultaterne i en rapport, som videreformidles til jer. Rapporten indeholder temaer, spørgsmålsformuleringer samt figurer og fordeling af svarprocenter. 

Tilkøb til din Arbejdspladsvurdering

Hjælp til udarbejdelse af handleplan

Vi hjælper jer også gerne med at prioritere temaer og udarbejde en handleplan.

En kommenteret rapport

Vi udarbejder en rapport, hvor resultaterne kommenteres, og der gives anbefalinger til temaerne i handleplanen.

Præsentation af resultater

Vi præsenterer gerne resultaterne af APV’en for jer. Præsentationen kan foregå digitalt men vi kommer også gerne forbi og præsenterer dem for jer ”in persona”. 

Workshop med ledere og medarbejdere

Hos Work Capacity har vi omfattende erfaringer med at forberede og gennemføre workshops med ledere og medarbejdere, hvor vi hjælper med at prioritere indsatserne i handleplanen og dykke ned i, hvordan der skal arbejdes med de pågældende temaer i den kommende tid

Hvad er en APV, og hvorfor skal I lave én?

En APV er et konkret redskab, der både forebygger og tager hånd om at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Når der udarbejdes en APV, gennemgås blandt andet virksomhedens risici for arbejdsulykker og trivslen. Disse risici handles der på, når der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan. En arbejdspladsvurdering og handlingsplan er lovpligtig og skal gennemføres minimum hvert tredje år.

APV

Hvem er ansvarlig for at gennemføre Arbejdspladsvurderingen?

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er i top, og at APV’en og handlingsplanen udarbejdes rettidigt. 

Hvorfor skal der gennemføres en APV?

Først og fremmest sikrer en arbejdspladsvurdering og tilhørende handlingsplan, at virksomheden arbejder systematisk med og prioriterer et godt arbejdsmiljø. En APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg skal Arbejdspladsvurderingen fremvises, så det kan dokumenteres, at virksomheden prioriterer og løbende vurderer de ansattes arbejdsforhold.

Hvor ofte skal man gennemføre en APV?

En arbejdspladsvrudering skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet eller arbejdsmetoder, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Online APV

Work Capacity sørger for alt det administrative i forbindelse med kortlægningen af arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, så I kan koncentrere jer om det vigtigste – nemlig at drøfte resultaterne med jeres medarbejdere og i fællesskab udarbejde en handleplan med de prioriterede temaer og emner.

Kontakt os og få et skræddersyet tilbud!