fbpx

Vores cases

I Work Capacity har vi stor erfaring med ledelssparring og trivsel.
Se eksempler på vores tidligere cases og kunder her.
Lindgaard Nielsen logo

Erhvervdjursland, november 2019, uddrag

Uden tilfredse medarbejdere kan vi ingenting

Egentlig var det et skift af pengeinstitut der førte til, at ejerleder Jan Lindgaard Nielsen fik lavet en trivselsundersøgelse blandt de 15 ansatte i byggefirmaet Lindgaard Nielsen.

„I forbindelse med at vi skiftede til Sparekassen Djursland, havde vi nogle snakke med dem om hvilke udfordringer, vi har som virksomhed. Og her er det helt centralt, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige tømrere,“ fortæller Jan, der senere blev kontaktet af sparekassen, der proaktivt praktiserer at være sparringpartner for kunderne blandt andet ved at etablere værdiskabende relationer mellem dem. „De havde en kunde, som ville lave en trivselsundersøgelse for os, som de kunne bruge som case på inspirationsmøder i sparekassen.“

Opbakning fra alle
Jan er nede på jorden i sin ledelsesstil og er ikke typen, der tænker, om han hører hjemme i en trekant eller i en firkant. „Men det lød spændende, og forløbet har været meget håndgribeligt,“ siger han og konstaterer, at alle medarbejderne har været meget konstruktive og glade for det. „Langt hen ad vejen er de tilfredse, men alting kan blive bedre. Vi har fået sat fokus på den interne kommunikation med bedre planlægning og tilbagemeldinger på kryds og tværs, samt på at efterleve de helt grundlæggende værdier, jeg har, både på vores faglighed og på måden, vi arbejder på.“

Har du sagt A 
I forlængelse af den anonyme spørgeskemaundersøgelse er medarbejderne blevet spurgt, om de havde lyst til at fortsætte forløbet. „Opbakningen har betydet, at vi har bestilt to workshops med fokus på at skabe trivsel. På den måde kan de også se, at vi mener det seriøst og gerne vil bruge ressourcer på det.“ Jan fortæller også, at det har krævet lidt overvindelse for ham at kaste sig ud i hele processen, både på egne og medarbejdernes vegne. 

„Man skal være parat til at høre nogle svar, der godt kan komme lidt tæt på, så det er fedt, at de tør være med.“ Afviklingen af både undersøgelse og de to workshops er lagt i hænderne på virksomheden Work Capacity, der også bidrager med sparring til ledelsen på baggrund af resultaterne.

Læs resten af artiklen her

Citat ikon

Der er fokus på kerneopgaven – at levere den gode opgave til kunden

Lone Vieland Mortensen, Work Capacity

Vi kan også hjælpe din virksomhed!

Er der en eller flere ting du genkender i disse cases, kan vi også hjælpe dig med at optimere trivslen i din virksomhed 

APV hos Grefta Tryk

Tidsbesparelse og godt output

Citat ikon

Vi har i Grefta Tryk været rigtig glade for, at få lavet vores arbejdspladsvurdering i samarbejde med Work Capacity.

Tidligere har vi selv lavet vores arbejdspladsvurderinger, men nu ville vi prøve med en ekstern. Det gav et nyt blik på virksomhedens arbejdsmiljø og minimerede tidsforbruget sammenlignet med, hvis vi selv skulle have lavet den. Gennem en tæt dialog og løbende møder blev udarbejdelsen af  arbejdspladsvurderingen designet efter vores behov, alle blev involveret i processen og medarbejdernes ideer blev hørt og implementeret.

Det har været et yderst brugbart forløb, som resulterede i en rigtig god arbejdspladsvurdering, som vi alle i virksomheden er meget tilfredse med.

Vi vil klart gøre brug af Work Capacity igen næste gang det bliver aktuelt.

Michael Scherer, Indehaver af Grefta Tryk