fbpx

Hvad er trivsel?

Der er mange fordele ved at sætte trivsel på dagsordenen. 

Undersøgelser viser, at det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø. Øget trivsel sænker sygefraværet, øger produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen og er med til at skabe attraktive arbejdspladser, som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.

1 %

af lønmodtagernes sygefravær kan relateres til arbejdsmiljøet.

1 %

af lederne mener, at det er en vigtig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

1 %

af stressramte lønmodtagerne angiver en kombination af arbejde og private forhold som årsag.

Faktorer

Tiltro til egne og familiens kapaciteter
– betydning for virksomheden

I Danmark er vi tilbøjelige til at dele vores liv op i arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Medarbejdere er mindre syge og mere produktive, effektive og værdiskabende, når de er i harmoni på arbejdspladsen og i deres privatliv/familieliv. Set fra et virksomhedsperspektiv er det derfor aktuelt at have øje for de medarbejdere, hvor andre forhold end de virksomhedsspecifikke kan have betydning for medarbejderens trivsel og tilstedeværelse.

Vi kan alle blive udfordret i vores hverdag, hvilket kan få betydning for vores performance

Dine medarbejderes evne til at perfome udfordres af mange forskellige forhold, som kan være medvirkende til stress, sygefravær og dårligere trivsel. Lad os hjælpe dine medarbejdere til igen at få overblik og kunne mestre privatliv og arbejdsliv. Her har vi givet nogle eksempler på udfordringer, som vi kan hjælpe med:

Kæreste- og ægteskabsudfordringer

Hverdagens udfordringer

Konflikter i familien

Sygdom, handicap og nedsat arbejdsevne

Børn i alle aldre

Mangfoldighed på arbejdsplasen

Sundhed

Ensomhed

Misbrug