fbpx

Hvad er trivsel?

Skåret ind til benet er performance og trivsel hinandens forudsætning. Det er derfor altid af stor værdi at sætte trivsel højt på dagsordenen. Mennesker i trivsel har overskud, udviser handlekraft og spreder glæde og positiv energi på arbejdspladsen. 

Undersøgelser viser, at det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø. Øget trivsel sænker sygefraværet, øger produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen og er med til at skabe attraktive arbejdspladser, som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.

Vi kan alle blive udfordret i vores hverdag, hvilket kan få betydning for vores performance og mentale sundhed

Dine medarbejderes evne til at performe udfordres af mange forskellige forhold, som kan være medvirkende til stress, sygefravær og dårligere trivsel. Lad os hjælpe dine medarbejdere til igen at få overblik og kunne mestre privatliv og arbejdsliv. Her har vi givet nogle eksempler på udfordringer, som vi kan hjælpe med:

Kæreste- og ægteskabsudfordringer

Hverdagens udfordringer

Konflikter i familien

Sygdom, handicap og nedsat arbejdsevne

Work-life-balance

Mangfoldighed på arbejdsplasen

Mental Sundhed

Ensomhed

Misbrug

Det siger vores kunder om samarbejdet

Vi har fået sat fokus på den interne kommunikation med bedre planlægning og tilbagemeldinger på kryds og tværs, samt på at efterleve de helt grundlæggende værdier, jeg har, både på vores faglighed og på måden, vi arbejder på.
Jan Nielsen
Ejerleder
Vi fik et godt resultat med høj svarprocent og nogle uddybende kommentarer fra de forskellige faggrupper, som var meget brugbare for os. Vi fik efterfølgende præsenteret de samlede resultater og udvalgte nogle temaer sammen med Work Capacity til en workshop.
Jesper Schmidt
Anlægsgartner
1 %

af lønmodtagernes sygefravær kan relateres til arbejdsmiljøet.

1 %

af lederne mener, at det er en vigtig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

1 %

af stressramte lønmodtagerne angiver en kombination af arbejde og private forhold som årsag.

Faktorer

Tiltro til egne og familiens kapaciteter
– betydning for virksomheden

I Danmark er vi tilbøjelige til at dele vores liv op i arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Medarbejdere er mindre syge og mere produktive, effektive og værdiskabende, når de er i harmoni på arbejdspladsen og i deres privatliv/familieliv. Set fra et virksomhedsperspektiv er det derfor aktuelt at have øje for de medarbejdere, hvor andre forhold end de virksomhedsspecifikke kan have betydning for medarbejderens trivsel og tilstedeværelse.

Få 30 minutters gratis sparring

Vi tilbyder et uforpligtende online sparringsmøde, om dine udfordringer, hvor vi sammen kan afdække basis for et videre forløb.

Det kunne være indenfor følgende emner:

Tag action på din personlige lederudvikling

Vi kontakter dig, for at aftale et tidspunkt for din gratis 30 minutters sparring. Sammen afdækker vi behovet for et videre forløb. Det er helt uforpligtende og tager udgangspunkt i dine fokus- og udviklingsområder som leder.