fbpx

Samtaler og opfølgning

Føler dine medarbejdere sig set? Løbende feedback er afgørende for motivationen i din virksomhed og i dit team. Anerkendelse er vigtig, vi har alle brug for at vide vi gør en forskel og lever op til de forventninger og krav der er. 

Samtidig har vi brug for ærlig tilbagemelding på de områder, hvor vi ikke performer optimalt så vi kan udvikle os.  

Tilpasset opfølgning og frekvens sikrer empowerment og fingeren på pulsen

Formålet er at skabe engagement, trivsel og udvikling hos medarbejderne. Din løbende opfølgning sikrer medvidenhed og en ærlig feedback kultur, hvor medarbejderne føler ejerskab og høj involveringsgrad.

Typer af opfølgninger

Typer af møder og opfølgningssamtaler kan være meget forskellige og bør tilpasses hver enkelte virksomhed. Som udgangspunkt bør løbende samtaler undervejs i introduktionsforløbet være til stede, så en god onboarding sikres. Derudover er one-to-one chek-ins og MUS vigtige for to-vejs feedback og opfølgning på performance, trivsel og opnåelse af mål.   

Agenda, mål og handlingsplan

Hold ikke møde, bare for at holde møde!
Mange afholder sporadiske check-ins og opfølgninger uden agenda – bare fordi man bør. Værdien og output er ofte mangelfuldt, uden handlingsplan og enighed om det aftalte.

Mødefrekvens

Frekvensen af check-ins, one-to-one eller MUS bør altid tilpasses og bestemmes ud fra mange faktorer. For hyppig opfølgning kan virke som kontrol – ingen kontrol anses som laissez faire ledelse. Kort sagt den rette balance er vigtig og afgørende for trivsel og motivation.  

Få sparring om alt fra mødefrekvenser, hvilke møder og opfølgninger der er behov for i din virksomhed, samt forberedelse og sparring ved de svære samtaler. Få det optimale ud af samtalerne og mest ud af en effektiv og konkret handlingsplan for dine medarbejdere.

Frekvens

Den rette balance er afgørende for trivsel og motivation. 

Agenda

En agenda skaber struktur og tydelighed for alle.

Opfølgning

Tilpasset opfølgning er nøgleordet for god ledelse.

Læs mere om vores andre ledelsesydelser

Mit personlige lederskab

Målrettet ledelsessparring baseret på dine udviklingsområder og udfordringer i din daglige ledelse

Strategi og målsætninger

Planlægning og allokering af din tid er essentiel for at enhver leder når sine mål og får succes

Teamledelse og udvikling

Kompetenceudnyttelse, trivsel, konflikthåndtering, definering og opfølgning på teamets mål

Hos Work Capacity har vi mange års erfaring med udvikling af medarbejdere, ledere og organisationer. Vi giver dig værktøjerne til at afholde værdifulde løbende opfølgninger med dine medarbejdere.

Få 30 minutters uforpligtende sparring

Vi tilbyder et uforpligtende online sparringsmøde, om dine udfordringer, hvor vi sammen kan afdække basis for et videre forløb.

Det kunne være indenfor følgende emner:

Tag action på din personlige lederudvikling

Vi kontakter dig, for at aftale et tidspunkt for din gratis 30 minutters sparring. Sammen afdækker vi behovet for et videre forløb. Det er helt uforpligtende og tager udgangspunkt i dine fokus- og udviklingsområder som leder.