fbpx

Mit personlige lederskab

Har du dig selv med i dit lederskab? Hos os kan du få et ledelsesforløb der tager udgangspunkt i dine helt personlige behov. Få øje på dine styrker og sæt dem i spil når du arbejder med dine fokus- og udviklingsområder som leder. Du får en professionel sparringspartner, som kan vejlede dig i dit strategiske og personlige lederskab.

Ledelse er enhver form for influering af andre, uagtet om det er horisontalt eller vertikalt i organisationen.

MIT PERSONLIGE LEDERSKAB

Vi er din sparringspartner når det handler om at højne dine ledelsesevner, og hvordan du kan optimere din ledelsesstil efter situationen, behovet og modtageren. Målet er at, du kommer til at stå stærkt i dit lederskab og bliver en tydelig autentisk leder.

Sygdoms- og konflikthåndtering

Få redskaberne til at håndtere konflikter i teamet, planlægning og håndtering af mistrivsel, langtidssygemeldinger og generel fravær.

Forandringsledelse

Forandringer er krævende. Især for ledelsen, idét de skal sikre at alle kommer med ombord. Få redskaberne til at forankre forandringer og mindske usikkerhed og modstand.

Mit lederskab - tag ejerskab for din egen personlige og faglige udvikling

Den generelle ledersparring

Vi kan altid udvikle os som leder, med en ekstern sparringspartner kan du tale frit og dele stort og småt – uden følelsen af at du skal fremstå kompetent. Vi tager udgangspunkt i dine konkrete behov, det kan være daglige udfordringer, motivation af dit team, tydelig kommunikation og målrettet, konsekvent ledelse.  

Udvikling på alle ledelsesniveauer

Uanset om du er leder på taktisk, operationelt eller strategisk niveau – med eller uden personaleansvar – så har vi forløb og løsninger til dig og din udvikling.

Manglende motivation og trivsel

Har du medarbejdere der er fastkørte og mistrives, så påvirker det både effektiviteten og performance, ikke kun få den berørte medarbejder, men ofte hele teamet. Tag fat i problemet i tide, få sparring og konkrete værktøjer til at få trivslen tilbage – inden det eventuelt ender i en konfliktsituation.

Forandringsledelse - få alle med ombord

Mennesker er af natur imod forandringer, så hvordan forankrer og implementerer man forandringer i teams og organisationer? Det er helt afgørende med tydelig information, konkret information og involvering undervejs.   

Distanceledelse - forventninger og mål

At udøve ledelse er i forvejen en særlig disciplin – at udøve ledelse uden at se medarbejderne i det daglige kræver noget ekstra af dig som leder. Motivation, opfølgning og anerkendelse får en helt anden betydning og derfor bliver din personlige planlægning og tilgængelighed endnu vigtigere.  

Ny leder - med og uden personaleansvar

Få de grundlæggende redskaber til det at være ny leder og forstå kompleksiteten og de udfordringer som følger med. Vigtigst af alt find dit personlige lederskab, hvem er du som leder og hvordan sætter du dine styrker og personlige værdier i spil? Vær din egen rollemodel! 

Kontakt os for mere information

Få et skræddersyet ledelsesforløb med udgangspunkt i dine fokus- og udviklingsområder som leder. Du får en professionel sparringspartner, som kan vejlede dig i dit strategiske og personlige lederskab.

God faglig ledelse

Læs mere om vores øvrige områder indenfor ledelsessparring

Strategi og målsætninger

Planlægning og allokering af din tid er essentiel for enhver leder i at nå sine mål og få succes

Samtaler og opfølgninger

Lær at mestre de svære samtaler, check-ins, MUS-samtaler og løbende opfølgninger

Teamledelse og udvikling

Kompetenceudnyttelse, trivsel, konflikthåndtering, definering og opfølgning på teamets mål

Få 30 minutters gratis online ledelsessparring

Vi tilbyder et uforpligtende online sparringsmøde, om dine udfordringer, hvor vi sammen kan afdække basis for et videre forløb.

Det kunne være indenfor følgende emner:

Tag action på din personlige lederudvikling

Vi kontakter dig, for at aftale et tidspunkt for din gratis 30 minutters sparring. Sammen afdækker vi behovet for et videre forløb. Det er helt uforpligtende og tager udgangspunkt i dine fokus- og udviklingsområder som leder.