fbpx

Strategi og målsætninger

Det er en leders fornemmeste opgave at skabe tydelige rammer. Klare mål og en tydelig strategi er forudsætningen for gode resultater, så alle arbejder hen imod det samme og i fælles retning.

Ledelsessparringen henvender sig til alle ledelsesniveauer og kan både have et personligt og organisatorisk udviklingsperspektiv.

Vores ledelsessparring om strategi og målsætninger kan indbefatte

Strategi og værdier

En strategi er en fælles platform, som sætter retningen for dig som person, din virksomhed eller organisation. Strategi og værdier i fællesskab skaber tydelighed for dig selv og dine medarbejdere, hvad skal vi opnå og hvordan gør vi det.

At have ovenstående på plads gør det nemmere for dig at evaluere dine medarbejdere og sætte et performance team. Samtidig gør det dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

Mål og opfølgning

Klare tydelige mål er med til at skabe gode resultater. Det giver god mening at have en tydelig plan for hele mål processen, så det ikke kun bliver skrevet ned i en template en gang årligt, men at der er planlagt løbende opfølgningsmøder og check-ins.

Nedskriv konkrete, målbare actions, som sikrer at I når det overordnede mål. Man kan med fordel implementere personlige mål der understøtter virksomhedens overordnede mål.

Planlægning

For optimal ledelse er planlægning helt afgørende, både for dig selv og for dine kollegaer. Her taler vi både om personlig planlægning af din egen tid, kalenderstyrring, opfølgning og om en god mødestruktur.

Langtidsplanlægning og gode arbejdsvaner er også vigtige faktorer. Tid til refleksion, opfølgning og udvikling er lige så vigtige som hverdagsgøremål. Afsæt tid mellem dine møder så du er til stede og nærværende. Du skal være tilgængelig for dine medarbejdere og fyrtårnet for dine kollegaer.

Forandringsprocesser

Forandringer er afgørende for at holde os relevante, både som virksomhed og som leder. Det kræver at vi er omstillingsparate og ønsker udvikling. Mennesker er af natur imod forandringer, så hvordan forankrer og implementerer man forandringer i teams og organisationer? Har du en tydelig vision og afklaring på de nødvendige kompetencer der kræves?

Det er helt afgørende med tydelig konkret information og involvering undervejs. Der er mange overvejelser at gøre, lad os støtte dig undervejs, så du får tænkt hele vejen rundt!

Vi har i Work Capacity stor erfaring fra såvel den private som den offentlige sektor med at få medarbejdere og ledere til at skabe overblik og planlægning af sin tid, fastlæggelse af mål og gennemførelse af forandringsprocesser.

Læs mere om vores andre ledelsesydelser

Mit personlige lederskab

Målrettet ledelsessparring der tager udgangspunkt i dig. Få sparring, både i det strategiske og dit personlige lederskab

Samtaler og opfølgninger

Lær at mestre de svære samtaler, check-ins, MUS-samtaler og løbende opfølgninger. Indhold og frekvens er altafgørende!

Teamledelse og udvikling

Kompetenceudnyttelse, trivsel, konflikthåndtering, definering og opfølgning på teamets mål

Få 30 minutters gratis sparring

Vi tilbyder et uforpligtende online sparringsmøde, om dine udfordringer, hvor vi sammen kan afdække basis for et videre forløb.

Det kunne være indenfor følgende emner:

Tag action på din personlige lederudvikling

Vi kontakter dig, for at aftale et tidspunkt for din gratis 30 minutters sparring. Sammen afdækker vi behovet for et videre forløb. Det er helt uforpligtende og tager udgangspunkt i dine fokus- og udviklingsområder som leder.