fbpx

Hvem er Work Capacity?

Vi trækker på vores mange års erfaringer inden for trivsel, arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling. 

Hos Work Capacity er det vores mission at få lederne til at lede, så medarbejdernes potentialer kommer frem og de i fællesskab får skabt udvikling og fremdrift. 

Om Work Capacity

Hos Work Capacity er vi optaget af at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt trivsel på danske arbejdspladser. Vi tror på, at positive forestillinger om fremtiden i organisationer skaber en positiv udviklingseffekt. Det kræver dog et bestemt mindset i organisationen og nogle konkrete skridt og handlinger i nutiden, hvis de positive forestillinger om fremtiden skal opretholdes og realiseres. Vi kan hjælpe jer med at tage de skridt, der skal til, for netop at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Coronaen har udfordret virksomhederne og medarbejderne på forskellig vis. Der er derfor behov for at have fokus på trivslen på arbejdspladsen, når vi stille og roligt begynder at vende tilbage til hverdagen og arbejdsfællesskabet skal genopbygges. Hos Work Capacity kan vi hjælpe jer med en god plan for tilbagevenden til arbejdspladsen og genopbygningen af arbejdsfællesskabet i jeres virksomhed.

Vores mission

Hos Work Capacity er det vores mission at få lederne til at lede, så medarbejdernes potentialer kommer frem, og de i fællesskab får skabt udvikling og fremdrift. De bliver altså hinandens forudsætninger for at lykkes. Hos Work Capacity tror vi på, at hvis mennesker er i balance i både deres privat- og arbejdsliv (work-life-balance), så er de både mere tilfredse, har færre sygedage og kan præstere bedre på jobbet. Derfor giver det god mening, at man som arbejdsgiver har fokus på og investerer i at skabe balance mellem arbejds- og privatliv.

Hvem er vi?

Vi trækker på vores mange års erfaringer inden for arbejdsmiljø og trivsel, ledelsessparring, coaching og teamudvikling inden for både den private og den offentlige sektor. Vores arbejde og vores processer er blandt andet inspireret af den systemiske og anerkendende tænkning.    

Hvorfor vælge Work Capacity?

Der kan være flere fordele ved at koble en ekstern konsulent på til at varetage undersøgelsen/processen – uanset om det er en arbejdspladsvurdering (APV) eller en trivselsundersøgelse. En ekstern konsulent, som ikke er en del af kulturen på den pågældende arbejdsplads kan stille nysgerrige og undrende spørgsmål, som netop kan bidrage til at skabe udvikling og refleksion på én og samme tid.

Men hvad så, når I som eksterne konsulenter har løst opgaven og er væk igen, kan vi så selv få handlingerne implementeret? Vi sørger altid for at lave en 3 eller 6-måneders opfølgning i jeres virksomhed, hvor vi evaluerer på de tiltag, indsatser eller lignende, der er iværksat. Der er dermed altid mulighed for at justere indsatserne/initiativerne, så der løbende skabes de bedst mulige resultater for organisationen.  

Work Capacity Valueproposition