fbpx

International arbejdsplads

Der forekommer ofte udfordringer i multikulturelle organisationer såsom sprogbarrierer, forskellige værdier og kulturer, tilgang til forandringer og hierarki, og andre faktorer som kan hæmme en organisations performance

Vi hjælper til at nedbryde barrierer

Hos Work Capacity tilbyder vi forskellige ydelser, der understøtter rekruttering, onboarding og fastholdelse af medarbejdere i en multikulturel organisation.

Vi tilbyder coaching sessions til både medarbejder og leder, for at opnå optimalt samarbejde i opstartsfasen, så misforståelser undgås. ​

Vi faciliterer møder og workshops på arbejdspladsen med fokus på fælles forståelse af værdigrundlag med en multikulturel medarbejderstab.

Design uden navn (9)

Ydelser vi tilbyder til

Rekruttering

Vi har mulighed for at hjælpe jer med at rekruttere og ansætte udenlandske medarbejdere. Dette gør vi ved at tage udgangspunkt i jeres behov, ønsker og krav til den kommende medarbejder. På denne måde har vi mulighed for at finde de bedst egnede kandidater og sikre det bedste jobmatch.

Vi har den løbende sparring med både virksomhed og medarbejder for at sikre det rette jobmatch og et langvarigt succesfuldt samarbejde.

Onboarding

Vi tilgår og forstår onboarding som noget, der starter fra første dag af. En god onboarding er helt essentielt for, at medarbejderen føler sig værdsat og velkommen, og den gode onboarding kan være afsæt for medarbejderens videre trivsel og motivation.

Vi støtter op med coaching sessions til både medarbejder og leder, for at opnå optimalt samarbejde i opstartsfasen, så misforståelser undgås.

Tolkebistand og oversættelse

Vi kan være behjælpelige med at oversætte kontrakter, personalehåndbog, arbejdsbeskrivelser, instruktioner mv., både på skrift og video. Vi kan bistå jobsamtaler, introduktionssamtaler og oplæringsforløb med tolkebistand.

Dette er med til at sikre en smidig introduktion og tilknytning til arbejdspladsen.

Møder og workshops

Vi faciliterer formelle eller uformelle møder på arbejdspladsen, for at sikre optimal integration og fælles forståelse. Derudover faciliterer vi workshops med fokus på relevante områder for din arbejdsplads, det kan tage afsæt i indarbejdelse af kulturforskelle eller værdier og mål på en international arbejdsplads.

Ledersparring

Har du brug for løbende sparring er vi med på sidelinjen. For udenlandske medarbejdere kan nogle ting i arbejdet, som alle andre i virksomheden ser som naturlige og selvfølgelige, skabe forvirring og usikkerhed.

Mange nationaliteter er vant til en hierarkisk arbejdskultur med en mere autoritær ledelsesstil – derfor er det ofte en tilvænningsproces at skulle arbejde og indgå i et arbejdsfællesskab med en demokratisk arbejdskultur, hvor den enkelte medarbejder er medbestemmende.

Få 30 minutters gratis online sparring

Vi kontakter dig, for at aftale et tidspunkt for din gratis 30 minutters sparring. Sammen afdækker vi behovet for et videre forløb. Det er helt uforpligtende og tager udgangspunkt i jeres fokus- og udviklingsområder.

Mange tror at sproget er en altoverskyggende barriere - men det er ikke hvad vores kunder siger! Med en kompetent sparringspartner og den rette introduktion er sprogbarrieren sjældent en betydelig faktor.

Hør mere om hvordan vi nedbryder barriererne, og skaber en succesfuld international organisation - book en gratis sparringsession

Hvem er Work Capacity?

Hos Work Capacity er vi optaget af at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt trivsel på danske arbejdspladser. Vi tror på, at positive forestillinger om fremtiden i organisationer skaber en positiv udviklingseffekt. Det kræver dog et bestemt mindset i organisationen og nogle konkrete skridt og handlinger i nutiden, hvis de positive forestillinger om fremtiden skal opretholdes og realiseres. Vi kan hjælpe jer med at tage de skridt, der skal til, for netop at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Vi trækker på vores mange års erfaringer inden for arbejdsmiljø og trivsel, ledelsessparring, coaching og teamudvikling inden for både den private og den offentlige sektor. Vores arbejde og vores processer er blandt andet inspireret af den anerkendende tilgang.