fbpx

Sygefravær

Når sygefravær sætter dagsordenen

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på sygefravær

Sygefravær er dyrt. Det koster på virksomhedens bundlinie. Sygefravær er også dyrt i en tid med mangel på arbejdskraft Der er flere opgaver og indgangsvinkler til sygefravær. Der er flere opgaver og indgangsvinkler relateret til sygefravær. 

Sygefravær har en betydning for den enkelte medarbejder, kunderne, kerneopgaven, kollegerne, ledelsen og organisationen som helhed. 

Der er omkostninger relateret til sygefravær på flere niveauer og i flere henseende. Det koster samfundsøkonomisk, men også i relation til de enkelte familier, da det også her kan skabe usikkerhed, frustration og frygt. 

Sygefravær kan fremtræde på flere måder eksempelvis ad hoc og hyppigt sygefravær, systematisk sygefravær, langvarigt sygefravær  

Forebyggelse af sygefravær – hvad handler det om?

Forebyggelse af sygefravær handler ofte om fokus på kerneopgaven og at arbejde for det gode arbejdsfællesskab. Hvordan det skal gøres er afhængigt af den enkelte virksomhed, leder, medarbejdere mv. Hvad skal være til stede, og hvordan sikrer vi dette særligt nu, hvor teknologien skaber spændende muligheder i opgaveløsningen. Vi har alle oplevet en tid, hvor der utilsigtet er væltet en pandemi ind over samfundet og virksomhederne, som sætter dagsorden på en ny måde, og som udfordrer den enkelte medarbejder, arbejdsfællesskabet, organisationen og kerneopgavens tilblivelse. Vi vil sammen med den enkelte virksomhed kunne sætte fokus på, hvordan der kan og skal handles på disse udfordringer og muligheder, så det ikke blive sygefraværet, der sætter dagsordenen i virksomheden eller organisationen. 

Vi kan hjælpe med at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv

Måske der er forhold på hjemmefronten, som presser medarbejderen i at performe – der kan være sammenfaldende forhold fra arbejdslivet og privatlivet mv. der udfordrer den enkelte medarbejderes kapacitet. Vi kan bidrage til, at medarbejderen bliver i stand til igen at mestre livet – privat som arbejdsmæssigt. Hvilke opgaver prioriteres, hvad er realistisk, og er der overensstemmelse mellem ambitioner og kapacitet aktuelt privat som arbejdsmæssigt. 

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en medarbejder der allerede er sygemeldt

Hvad kan gøres? Der er flere måder at få en medarbejder tilbage til hverdagen og arbejdslivet på. Det er helt centralt, at der findes et fælles fodslag for dette, hvilket vi gerne bidrager med. Vi kan understøtte ledelsen, tage dialog med medarbejder, lave en fælles strategi, bistå i samarbejdet med kommunen og andre interessenter. 

Vi bistår med håndtering af sygefravær mens det pågår. Dette på flere niveauer i relation til organisationen, den sygemeldte medarbejder privat som arbejdsmæssigt, men også selve det at håndtere at være i et sygedagpengeforløb i kommunen. Endvidere skaber vi ligeledes nogle holdbare løsninger, arbejdsforhold efter et sygeforløb, der kan være opstået ændringer som følge af nye behov igen relateret til medarbejderen men også organisationen/virksomheden.  

Sygefravær

Tilbagevenden til virksomheden – hvordan?

Vi kan understøtte ledelsen i at håndtere sygefravær, hvad er vigtigt i relation til at følge op på et længere sygefravær, hvordan udarbejdes der en handleplan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet/arbejdspladsenDet kan være at medarbejderen skal starte op gradvis, måske der er forhold som kronisk sygdom eller nedsat arbejdsevne, der skal tages højde for. 

Muligheder for kompensation til dig som arbejdsgiver - til gavn og glæde for både medarbejder og virksomhed.

Der vil også være mulighed for at se ind på arbejdstilrettelæggelse, opgaveløsning, kompenserende hjælpemidler – Lovgivningsmæssigt er der flere kompensationsmuligheder der kan komme virksomheder og medarbejder til gavn. 

Lær mere om hvordan i kan forebygge og nedbringe sygefravær