fbpx

Uncategorized

d

Arbejdspladsens fællesskab

Derfor skal du værne om arbejdspladsens fælleskab Husker I at værne om arbejdspladsens fællesskab? Og er I opmærksomme på konsekvenserne ved mangel på samme?   Mennesket er socialt af natur, og derfor er fællesskabet en væsentlig del af trivslen på arbejdspladsen. Når virksomheder værner om et stærkt fællesskab, kan det medvirke som en buffer mod belastninger på arbejdspladsen, …

Arbejdspladsens fællesskab Læs mere »

Ledelse af det hele menneske

Ledelse af ”det hele menneske” på arbejdspladsen

Ledelse af ”det hele menneske” på arbejdspladsen I Danmark er vi tilbøjelige til at dele vores liv op i arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Medarbejdere er mindre syge og mere produktive og værdiskabende, når de er i harmoni på arbejdspladsen og i deres privatliv/familieliv. Men er det overhovedet muligt at dele vores liv op i arbejds- og privatliv? Vi er ikke …

Ledelse af ”det hele menneske” på arbejdspladsen Læs mere »

Er du en modig leder?

Er du en modig leder? Er du en modig leder? Og tør du træffe modige beslutninger?   Den amerikanske psykolog og forsker Brené Brown har gennem to årtier forsket i mod, sårbarhed, skam og empati. Ifølge Brown kalder nutidens og fremtidens ledelse på modige ledere. Når man som leder tør være sårbar og tvivle, bliver der også plads til, at medarbejderne tør tvivle, stille spørgsmål og afprøve nye veje/nye handlinger …

Er du en modig leder? Læs mere »

Trivsel

Social kapital på arbejdspladsen

Social kapital på arbejdspladsen Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet: 1) Højere kvalitet og produktivitet 2) Mere innovation og videndeling 3) Bedre resultater i forhold til kerneopgaven 4) Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.  …

Social kapital på arbejdspladsen Læs mere »

Mentalt sund arbejdsplads

Har I en mentalt sund arbejdsplads?

Har I en mentalt sund arbejdsplads? Blot en negativ medarbejder kan være med til at ødelægge stemningen på en arbejdsplads og forårsage såkaldt ”følelsesforurening”. Men hvordan kan I i fællesskab forebygge, at jeres arbejdsplads bliver præget af følelsesforurening og i stedet arbejde henimod en mental sund arbejdsplads?  Stress og negativitet smitter mere end motivation og optimisme Vi smitter hinanden med vores humør og vores adfærd. Når vi som …

Har I en mentalt sund arbejdsplads? Læs mere »

samarbejde

Tid til at gentænke arbejdsformerne – men hvordan?

Tid til at gentænke arbejdsformerne – men hvordan? Der er på bagkant af coronaen blevet skabt et ”new normal”, hvor medarbejdere har fået større selvindsigt i, hvordan de bedst leverer på jobbet. Spørgsmålet er så hvilke løsninger og nye veje er der brug for at skabe hos chefer og medarbejdere i arbejdslivet post-corona? Digitale og …

Tid til at gentænke arbejdsformerne – men hvordan? Læs mere »

sæt fokus

Sæt spot på jeres arbejdspladskultur…

Sæt spot på jeres arbejdspladskultur… Kultur er et udtryk for den måde, vi gør tingene på. Som leder er du bærer og skaber af den kultur, der er på arbejdspladsen. En god arbejdspladskultur fremmer arbejdsglæden og danner basis for at vi kan levere gode kerneydelser.   En god arbejdspladskultur er en kultur, hvor man trygt kan sige sin mening uden at bekymre …

Sæt spot på jeres arbejdspladskultur… Læs mere »

Online møder

Fysiske kontra online møder – hvornår og hvordan?

Fysiske kontra online møder – hvornår og hvordan? Coronaen har betydet, at mange nye samarbejdsformer har vundet indpas i vores hverdag. Mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er blevet fortrolige med online møder. Der er ikke nogen tvivl om, at den fortrolighed, der er blevet skabt med de forskellige teknologier under coronaen, er kommet for at blive og ikke mindst blive videreudviklet. Men er der så forskel på …

Fysiske kontra online møder – hvornår og hvordan? Læs mere »

APV

Små og mellemstore virksomheder har også brug for at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads

Små og mellemstore virksomheder har også brug for at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads Der er kamp om både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Der er sket et generationsskifte på arbejdsmarkedet, og den såkaldte generation Y er klar til at tage over, men kommer også med andre krav og forventninger end de hidtidige generationer på arbejdsmarkedet. Derfor …

Små og mellemstore virksomheder har også brug for at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads Læs mere »