fbpx

Social kapital på arbejdspladsen

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet: 1) Højere kvalitet og produktivitet 2) Mere innovation og videndeling 3) Bedre resultater i forhold til kerneopgaven 4) Øget trivsel og tilfredshed med jobbet. 

Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital. Grundtanken er, at I ved at opbygge og udnytte stærke relationer på arbejdspladsen kan gavne kvaliteten og effektiviteten – og samtidig styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø. 

Når den sociale kapital er høj, er medarbejderne mindre tilbøjelige til at blive stressede. Hvis man vil højne den sociale kapital, er det vigtigt at skabe en kultur præget af tillid til ledelsen og til hinanden. Medarbejdere giver følgeskab til ledere, de kan stole på, derfor er tillid afgørende i organisationer og virksomheder.  

Gode relationer og sammenhængskraft

social kapital handler om at skabe relationer på arbejdspladsen, der gør det muligt at samarbejde om at løse virksomhedens kerneopgave. Lykkes det at skabe gode relationer, vil det som oftest munde ud i en særlig sammenhængskraft, som bidrager til højere produktivitet og kvalitet i ydelsen. Den sociale kapital er således den værdi, der skabes mellem os og dem, vi arbejder sammen med. Den, der får os til at føle motivation og engagement.

Tillidsfuld ledelse

Med tillid sætter man som leder sig selv i spil, selvom man aldrig kan være helt sikker på at blive gengældt. Størstedelen ønsker tillid fremfor mistillid, alligevel er det sidstnævnte, der hersker i de fleste organisationer og virksomheder. 

Tillidsfuld ledelse skaber bedre resultater, effektivitet og trivsel blandt medarbejderne. Det har således værdi for det mål, din organisation er sat i verden for og de mennesker, der arbejder sammen om at nå det. 

Vil du høre mere?

Har I en høj social kapital på jeres arbejdsplads, eller er der behov for at ”skrue   samarbejds– tillids- eller retfærdighedsknappen? Kontakt os for en snak om, hvordan I kan højne den sociale kapital på netop jeres arbejdsplads.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *