fbpx

Er du en modig leder?

Er du en modig leder? Og tør du træffe modige beslutninger?  

Den amerikanske psykolog og forsker Brené Brown har gennem to årtier forsket i mod, sårbarhed, skam og empati. Ifølge Brown kalder nutidens og fremtidens ledelse på modige lederer man som leder tør være sårbar og tvivle, bliver der også plads til, at medarbejderne tør tvivle, stille spørgsmål og afprøve nye veje/nye handlinger og vakle undervejs. En vigtig præmis, hvis vi skal udvikle os både som mennesker og som organisation.  

Man bliver ikke modig uden at arbejde med sårbarheden

Når vi tør stå ved, at vi ikke har svarene på alt, så bliver vi nysgerrige og får stillet de rigtige spørgsmål. Vi undgår ikke vanskelige samtaler og situationer og accepterer, at sårbarhed er en præmis for at være modig. Når vi vælger mod, vælger vi også sårbarhed. Modige ledere handler på trods af frygt, usikkerhed og potentielle farer. Mod handler ikke så meget om, hvem man er, men snarere om hvordan man handler og byder ind i svære situationer.

Pansret ledelse versus modig ledelse

I sin forskning har Brené Brown opstillet nogle eksempler på det, hun kalder pansret ledelse over for modige ledelseNedenfor gives et par eksempler på de to ledelsesstile.  

PANSRET LEDELSE

Dyrke perfektionisme og frygten for at begå fejl

Frygten for at mislykkes, begå fejl, ikke leve op til andres forventninger og møde kritik er hæmmende for medarbejdernes præstationsniveau.

At beskytte sig selv ved at kritisere andre

Kritik opstår ofte som følge af frygt eller mindreværdsfølelse. Kritikken bruges til at rette projektøren væk fra sig selv og over på en anden.

At lede for at kontrollere og overholde krav

Når en leder gemmer sig i en rustning af kontrol, handler det ofte om, at han/hun er bange og ønsker mere magt. Lederen reducerer arbejde til at handle om opgaver og pligter og bruger al tiden på at sikre, at medarbejderne udfører opgaverne på præcis den måde, som lederen ønsker.

MODIG LEDELSE

Vise vejen til sunde ambitioner, empati og selvmedfølelse

I modige og tillidsfulde teams kan dialogen omkring perfektionisme give værdi. Man kan få afklaret i hvilke situationer, man er i størst fare for at blive opslugt af perfektionisme og hvordan den kommer til udtryk.

At bidrage og sætte sig selv i spil

Som leder har man et ansvar for, at meningsfulde bidrag vejer tungere end kritik. Er du som leder ansvarlig for en organisationskultur, hvor dette ikke er tilfældet, må du være bevidst om og have en konkret plan for, hvordan dette kan ændres.

At dyrke engagement og fælles mål 

Når modige ledere lægger nye strategier, giver de sig tid til at forklare hvorfor, ligesom de inddrager medarbejderne i, hvordan de enkelte opgaver hænger sammen med de overordnede mål. I stedet for at uddelegere afgrænsede ansvarsområder uden at knytte dem til den større fortælling, tager de ansvar for at give arbejdet mening og substans og vise, hvordan de enkelte opgaver bidrager til det overordnede formål.  

Vil du høre mere?

Har I en høj social kapital på jeres arbejdsplads, eller er der behov for at ”skrue   samarbejds– tillids- eller retfærdighedsknappen? Kontakt os for en snak om, hvordan I kan højne den sociale kapital på netop jeres arbejdsplads.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *