fbpx

6 tips til at højne trivslen på arbejdspladsen

Trivselsmålinger i Lindgaard Nielsen


Hvorfor få lavet en trivselsundersøgelse Hos Work Capacity?

Kort og godt fordi der er god økonomi i at gør brug af Work Capacity til at styrke trivslen i jeres organisation. Vi er alt for hurtige til at overfokusere på egne og andres svagheder fremfor at dyrke styrkeområderne, der hvor vi er allerbedst, mest kreative, mest kompetente og der hvor vi trives mest. Dette kan resultere i, at man ikke får det fulde udbytte af sine medarbejder og har høj medarbejderudskiftning, hvilket hverken er til gavn for den enkelte eller for organisationen. Hvis vi trives, har vi en tendens til at være mere åbne over for at bringe vores egne og andres styrker i spil og fokuserer mere på løsninger frem for begrænsninger.


Dansk forskning har belyst trivsel af personer i samspil i sociale miljøer. Her inddrages faktorer, som personens oplevelse af sine forventninger og vurdering af mulighederne for at få disse forventninger indfriet i forhold til det omgivende miljø og omsat i konkret handling. Trivslen kan optimeres i et konstruktivt samspil mellem disse faktorer. Derfor ,er god trivsel på arbejdspladsen den positive oplevelse af arbejdet og arbejdsrammerne, som giver sig til udtryk i form af opgavetilfredshed og arbejdsglæde. Trivsel opstår som følge af et godt samspil mellem de krav og udfordringer, som samarbejdet om og udførelsen af arbejdsopgaven stiller, og de personlige forudsætninger, ressourcer, ønsker, overvejelse og egne ambitioner som personen har hertil.


Erfaringer fra organisationer, hvor trivslen er god, viser, at virksomhederne oplever gladere medarbejdere, øget kvalitet og performance samt et mindre sygefravær. Alt dette er noget der kan ses på organisationernes bundlinje. Dette medfører også, at organisationen bliver en mere attraktiv arbejdsplads, både til fastholdelse og rekruttering af kommende kollegaer. Skåret indtil benet er performance og trivsel hinandens forudsætning.


6 tips til at højne trivsel på arbejdspladsen

  1. Opstil tydelige krav – mening med arbejder

  2. Sørg for et godt arbejdsmiljø uden for mange konflikter – styrk de sociale relationer medarbejderne i mellem

  3. Giv forudsigelighed og tydelighed via kommunikation og løbende forventningsafstemning – Så ingen medarbejder føler sig overset.

  4. Sørg for indflydelse i passende mængder – Mennesker kan godt lide at påvirke dets omgivelser og have indflydelse på de ting det arbejder med = ejerskab

  5. Skab overensstemmelse mellem krav og kontrol – Her bør man se på hvilke ressourcer medarbejderen har til rådighed i forhold til at imødekomme på givende krav i form af viden, tid, overskud, kollegaer, hjemmearbejde, evnen til at prioritere samt faglige og sociale færdigheder = Krav skal tilpasset den enkelte.

  6. Dyrk en god feedback kultur 

Vil du høre mere?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *