fbpx

Ledelse af ”det hele menneske” på arbejdspladsen

I Danmark er vi tilbøjelige til at dele vores liv op i arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Medarbejdere er mindre syge og mere produktive og værdiskabende, når de er i harmoni på arbejdspladsen og i deres privatliv/familieliv. Men er det overhovedet muligt at dele vores liv op i arbejds- og privatliv? Vi er ikke herre over liv, død og sygdomHvad hvis livet pludseligt ramler, hvilke egenskaber forudsætter det så, at man er i besiddelse af som leder? 

Vi kan alle blive udfordret i vores hverdag

Medarbejderes trivsel udfordres af mange forskellige forhold, som kan være medvirkende til stress, sygefravær og dårligere trivsel. Netop fordi vi alle lever en stor del af vores liv på arbejdspladsen, bliver grænserne mellem arbejdet og livet mere flydende. Man behøver ikke overskride privatsfæren, men personlighed og medmenneskelighed er en nødvendighed. Det kan være en ansat, som får uhelbredelig kræft, og som ikke kan få opfyldt sit ønske om fortsat at arbejde. Det kan være en medarbejder, som på ugentlig basis bliver ringet hjem af børnehave eller skole, fordi et barn ikke trives, og dermed får et foruroligende fravær. Hverken sygdommen eller barnets trivsel er egentlig arbejdspladsens ansvar, men i situationen flyder det eksistentielle sammen med lederskabet. 

Ifølge Camilla Sløk, teolog og lektor i ledelse og etik ved Handelshøjskolen CBS i København er vi alle begrænsede her i livet. Og selvom vi passer et arbejde, sker der både stort og småt og ondt og godt i privaten. Hun fremhæver reformatoren og teologen Martin Luthers tænkning om, at livet nogle gange vælger for os. Vi er ikke herre over liv, død og sygdom – og i det 21. århundrede kommer lidelsen med os på arbejde. Fra at stå over for hinanden i professionelt øjemed møder man nu hinanden midt i livets skrøbelighed. Ved siden af fuldtidsjobbet har vi også alle sammen et fuldt liv, og grænserne mellem det private og det arbejdsmæssige rum er i dag visket ud,” siger hun. 

Set fra et virksomhedsperspektiv er det derfor vigtigt at have øje for de medarbejdere, hvor andre forhold end de virksomhedsspecifikke kan have betydning for medarbejderens trivsel og tilstedeværelse. Som leder kan det være udfordrende at balancere mellem personlighed og medmenneskelighed på den ene side og bundlinje og resultater på den anden. Hos Work Capacity har vi mange års erfaring med netop at understøtte og give sparring til arbejdsgivere/ledere, som har medarbejdere, der er blevet ramt af sygdom eller andre årsager, som påvirker deres trivsel og tilstedeværelse på arbejdspladsen.     

Vil du høre mere?

Kontakt os for en snak om, hvordan man lede det hele menneske.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *